Η Ελαιουργική Βοιωτίας δραστηριοποιείται από το 1986 στο 33οχλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίαςστην επεξεργασία ελαιοπυρήνων και ελαιούχων σπόρων.

Αντικείμενο εργασιών της είναι:

  • Η παραλαβή, αγορά και επεξεργασία ελαιοπυρήνων από ελαιοτριβεία σε όλη την Ελλάδα για την παραγωγή πυρηνέλαιου και πυρηνόξυλου.
  • Εμπορία ελαιόλαδου και τυποποιημένου πυρηνέλαιου παραγωγής μας.
  • Αγορά και επεξεργασία βρώσιμων ελιών για την παραγωγή βιομηχανοποιήσιμου ελαιόλαδου, πυρηνέλαιου, πυρηνόξυλου.
  • Εμπορία καυστήρων, μεγάλων εταιρειών του εξωτερικού, για καύση πυρηνόξυλου.

Η Ελαιουργική Βοιωτίας ΑΕΒΕ από το 2010 δραστηριοποιείται παράλληλα και στις νέες τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Ριτσώνα Εύβοιας.

Παραθέτουμε την επίσημη επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τον χαρακτηρισμό του πυρηνόξυλου από περιβαλλοντολογικής πλευράς.

ΠΡΟΣΙΤΗ ΤΙΜΗ

Συνδυάζουμε την ποιότητα παραγωγής, τις καλύτερες γνώσεις και τις χαμηλές τιμές για να σας παρέχουμε προϊόντα ασύγκριτα με τους ανταγωνιστές μας.

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τα προϊόντα μας είναι πάντα άμεσα διαθέσιμα και παραδίδονται από την Ελαιουργική Βοιωτίας σε σακιά, bigbag και χύμα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ

Η Ελαιουργική Βοιωτίας ΑΕΒΕ παράγει πυρηνόξυλο δύο ποιοτήτων:
Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-καθαρό κουκούτσι ελιάς.
Β΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-κουκούτσι και σάρκα στο οποίο έχει αφαιρεθεί μέρος της σκόνης.