ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το πυρηνόξυλο λόγω της ελκυστικής του τιμής, της εξαιρετικής του απόδοσης και των μηδενικών του ατμοσφαιρικών ρύπων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό για την παραγωγή θερμότητας σε μικρές ή μεγάλες κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δημόσια κτήρια, θερμοκήπια και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΓΙΑΤI;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Το πυρηνόξυλο αποτελεί μία από τις οικονομικότερες λύσεις για θέρμανση τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση, καθώς εξοικονομεί έως και 50% σε σχέση με άλλα καύσιμα. Επιπλέον, παρά την συνεχή και αυξανόμενη ζήτηση του πυρηνόξυλου τα τελευταία χρόνια, τιμή του παραμένει σταθερή.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

Το πυρηνόξυλο είναι ένα σπουδαίο, φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο. Αυτό συμβαίνει καθώς έχει χαμηλή ως μηδαμινή περιεκτικότητα σε θείο (το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία της όξινης βροχής), δεν περιέχει τοξικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα ενώοι εκπομπές του είναι ουδέτερες ως προς τον άνθρακα- τα μόρια του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, εξαπλώνονται φυσικά και δεσμεύονται από τα φυτά για την εκ νέου παραγωγή βιομάζας.